visualització, presentació

Estructuració visual amb mapes mentals

Organització i estructuració amb mapes conceptuals

Representar continguts textuals amb núvols de paraules

  • construir mapes mentals per a facilitar l'estructuració de les idees, optimitzar la organització i la gestió de projectes, i facilitar la memorització de les informacions
  • construir mapes conceptuals per a ajudar a la reflexió, desenvolupar idees, visualitzar conceptes
  • realitzar núvols de paraules i donar'ls-hi forma per identificar els temes principals d'un texte, organitzar i destacar els continguts textuals d'un document

Presentacions
Galeries de fotos

Infografies, cartells, invitacions

Narració web o Storytelling

  • utilitzar programaris i plataformes per a crear i paginar presentacions o galeries de fotos fixes o dinàmiques, online o localment
  • utilitzar plataformes i recursos en línia per a crear infografies, cartels, invitacions,...
  • formular el guió
  • realitzar les recerques pertinents a la web
  • utilitzar una plataforma en línia per a cercar, presentar i publicar els continguts