organització de la informació
treball col·laboratiu

Plataformes de gestió
online

Compartir enllaços i notícies

Treball col·laboratiu amb un document

 • descobrir i utilitzar plataformes per a la gestió de tasques corrents, el seguiment de les xarxes socials i la recepció de diferents fonts d'informació
 • utilitzar plataformes online per a agregar i compartir enllaços i actualitats
  (en mode públic o privat)
 • revisar i comentar un document en mode col·laboratiu

Gestió de projecte

Prendre notes

Compartir documents

 • descobrir i utilitzar eines online per a la gestió de projectes
 • utilitzar eines online per a prendre notes
 • compartir informacions i documents en mode col·laboratiu

Compartir enllaços

E-brainstorming

Vigilància col·laborativa

 • descobrir i utilitzar eines col·laboratives per a crear un fons comú d'enllaços
  (en mode públic o privat)
 • descobrir i utilitzar eines col·laboratives per a realitzar un brainstorming en línia
 • utilitzar plataformes online per a realitzar una vigilància col·laborativa de la informació