imatges i recursos visuals

Coneixement i utilització dels recursos visuals

Preparació de les imatges

Drets d'autor i
models econòmics

 • obtenir recursos visuals
 • distingir els diferents formats i els modes de color
 • evaluar la qualitat d'orígen
 • retocar i manipular
 • definir la definició i la resolució
 • conservar les imatges, emmagatzemar-les online
 • utilitzar les funcionalitats dels programaris per a preparar imatges per a una utilització precisa (enquadrement, formats, retocs, definició, resolució,...)
 • identificar i formular els principals aspectes previstos per la llei de la propietat intel·lectual
 • descriure la funció de les llicències i els seus límits
 • identificar els límits legals i econòmics per a l'obtenció de recursos
 • distingir els diferents models econòmics dels proveïdors de recursos gràfics