Logo de IN - Information Numérique

educació a Internet i a les TIC

Formació professional per a l'educació

PLE, Entorn personal d'aprenentatge

Il·lustració per al tema del PLE
 • identificar i enriquir el propi PLE : eines, canals i recursos

Usos digitals dels nens : riscos i bones maneres

Il·lustració per al tema dels usos dels nens
 • identificar els diferents aspectes i racionalitzar els usos a la web i als dispositius :
 • fiabilitat de la informació, configuració de comptes, publicitat / continguts, geolocalització, publicació responsable, cyberassetjament, webcam,...

Recursos a Internet

Il·lustració per al tema dels recursos
 • utilitzar els recursos : drets, llicències i models econòmics
 • trobar recursos a la web (per a l'educació, per formar-se, recursos multimèdia,...)

Visualització de la informació

Il·lustració per al tema de la visualització
 • MAPES MENTALS : concebre i construïr un mapa mental en línia o en local
 • MAPES CONCEPTUALS : concebre i construïr un mapa conceptual en línia o en local
 • NÚVOLS DE PARAULES : concebre i realitzar núvols de paraules
 • TAULELL BLANC : utilitzar un taullel blanc col·laboratiu

Publicació a Internet

Il·lustració per al tema de la publicació
 • LLOC WEB : crear un lloc web fàcilment i sense el codi
 • WEB-MAGAZINE : crear un web-magazine (revista online)
 • PRESENTACIÓ EN LÍNIA : crear i publicar una presentació en línia
 • PLATAFORMES D'ALLOTJAMENT DE DOCUMENTS : publicar textos, articles, documents, presentacions
 • IMATGES : publicar imatges
 • CONTINGUTS : preparar els propis continguts per a publicar-los (formats, definició, enquadrament, retocs,...)

Narració web i tractament de la informació

Il·lustració per al tema de la narració web
 • Definir el tema, escriure el sumari, cerca informacions multimèdia, seleccionar i organitzar la informació, analitzar, presentar, publicar

Imatges i recursos gràfics

Il·lustració per al tema de les imatges
 • obtenir i evaluar recursos visuals
 • preparar una imatge per a utilitzar-la en un contexte precís
 • aplicar les bases del retoc fotogràfic i manipular imatges
 • emmagatzemar fotografies a Internet
 • identificar i respectar els drets d'autor, les llicències d'utilització i els models econòmics

Realitzar presentacions i infografies

Il·lustració per al tema de les presentacions i les infografies
 • eines i maneres de crear una presentació
 • eines i maneres de crear una infografia o un cartell
 • crear invitacions i targetes
 • crear un plànol d'arquitectura d'interior
 • panorama de recursos per a les infografies : imatges, il·lustracions, dibuixos vectorials, icones, fons i decorats

Trobar i vigilar la informació

Il·lustració per al tema de la recerca i la vigilància de la informació
 • recerca avançada d'informació a Internet
 • tipologies i panorama de fonts d'informació
 • agregació i organització de fonts i de continguts
 • seleccionar i rebre regularment la informació d'interés
 • utilitzar plataformes virtuals per a la vigilància de la informació
 • fer vigilància amb Facebook

Curació i agregació de continguts

Il·lustració per al tema de la curació i l'agregació
 • agregar i compartir enllaços i informació
 • plataformes de curació de continguts
 • plataformes de curació d'enllaços
 • plataformes d'agregació de continguts

Eines i plataformes per organitzar, col·laborar, planificar,...

Il·lustració per al tema de la organització
 • reunir notes, enllaços i informacions - plataforma col·laborativa
 • organitzar els enllaços - plataformes col·laboratives
 • plataformes polivalents d'accès i gestió de les diferents categories d'informació i serveis
 • aplications web 2.0 per a l'educació
 • plataformes polivalents de treball en línia : ofimàtica, messatgeria, agenda, llistes de tasques,...)
 • planificar de manera col·laborativa les tasques i l'agenda
 • planificar reunions - plataforma col·laborativa
 • espais per emmagatzemar i compartir informació en línia

Xarxes socials

Il·lustració per al tema de les Xarxes socials
 • petit panorama de les xarxes socials
 • facebook per a comunicar, compartir i vigilar la informació
 • xarxes socials visuals

Ordinador i Internet : les bases

Il·lustració per al tema sobre les bases
 • apropiar-se i utilitzar un ordinador
 • crear i utilitzar un document informàtic
 • utilitzar els serveis a disposició a Internet
 • comunicar i intercanviar a Internet
 • bases jurídiques i normes d'utilització per a navigar a Internet
 • eines per a aprendre l'ordinador als nens petits

LMS, Learning management system

Il·lustració per al tema del LMS
 • instal·lar una plataforma Moodle a la meva escola (formació online)
 • utilitzar la plataforma Moodle (formació online)

No dubteu a informar-nos sobre les vostres necessitats !

Us podem proposar mòduls complementaris o adaptats al vostre projecte.