drets d'autor

La llei de la proprietat intel·lectual

Les llicències de cessió

Els models econòmics de distribució

  • identificar i formular els principals aspectes previstos per la llei
  • descriure l'utilitat de les llicències i els seus límits
  • identificar i descriure les principals llicències utilitzades a la web
  • identificar els límits legals i econòmics per a la obtenció de recursos digitals
  • distingir els diferents models econòmics
Mapa conceptual de les propietats i els drets de les obres segons la llei de la propietat intel·lectual.