cultura digital

Material i funcions bàsiques

Arquitectura de l'ordinador

Programaris d'ofimàtica
i multimèdia

 • identificar i utilitzar els materials i les funcions bàsiques d'un ordinador
 • conèixer el vocabulari utilitzat
 • esquematitzar l'arquitectura d'un ordinador
 • organitzar les carpetes i els arxius
 • localitzar documents/li>
 • trobar programaris a l'ordinador
 • copiar i desplaçar documents
 • configurar alguns paràmetres
 • distingir i utilitzar diferents programaris :
 • antivirus,...
 • textes i taules
 • presentacions
 • pdf (lectura i creació)
 • missatgeria electrónica
 • tractament d'imatges
 • navegació a Internet
 • ...

Fonaments d'Internet

Comunicar amb les eines
de la web

Cloud computing

 • distingir les diferents components d'una pàgina web
 • navigar, cercar i trobar informations i webs
 • crear comptes i utilitzar serveis
 • comunicar amb els diferents canals i eines d'Internet (e-mail, messatgeries instantànies, xarxes socials, aplicacions, telefonia,...)
 • experimentar i utilitzar eines de cloud computing (agenda, ofimàtica en línia, emmagatzematge, organització d'enllaços, organització i arxiu de notes, seguiment de la premsa, informacions i documents compartits,...)